Over mediumschap

Een medium, wat is dat nu precies?

Een medium is een tussenpersoon, een kanaal tussen de onzichtbare en de zichtbare werkelijkheid. Het medium is een doorgeefluik, die de verkregen informatie op een zo goed mogelijke manier moet vertalen en naar buiten brengen. Medium, paragnost, helderziende, waarzegger, psychometrist: het zijn allemaal begrippen die feitelijk ongeveer hetzelfde betekenen.

Een vaardigheid van het medium kan zijn het waarnemen van gevoelsinformatie aan de hand van een foto of een voorwerp. Het medium bekijkt of betast bijvoorbeeld een ring, horloge of een foto en kan van daaruit de situatie van de cliënt voelen. Hij kan daarbij terugkijken in het leven van de cliënt, maar deels ook vooruitkijken. Soms is er ook contact met een overledene mogelijk of kan een overledene via een gids aan gene zijde informatie doorgeven.

Hoe werkt het?

Het medium laat zich door zijn gevoel leiden en pakt een voorwerp of foto. Om dit voorwerp te kunnen ‘lezen’, moet het medium zich goed concentreren en zich van tevoren op zijn werk instellen. Hij moet ontspannen zijn en ervoor zorgen dat de wil er is om binnenkomende indrukken op te vangen en door te geven.

Als iemand een sieraad of een ander voorwerp enige tijd bij zich heeft gedragen, dan verbindt zijn of haar energie zich met dat voorwerp. De energie blijft als het ware aan het voorwerp kleven. Hierbij kan het gaan om emoties, gedachten, karaktereigenschappen, ervaringen, kortom alles wat bij een mens hoort. Door zich te verbinden met dat voorwerp kan het medium de bijbehorende informatie lezen, om deze vervolgens op gepaste wijze aan zijn cliënt door te geven. De informatie betreft altijd situaties waar de desbetreffende persoon mee bezig is.

Het lezen van een foto werkt ongeveer op dezelfde manier. Het medium verbindt zich met degene die op de foto staat. Dat kunnen zowel levende als overleden mensen zijn. Veel mensen ervaren de informatie van het medium over een overleden dierbare als zeer waardevol en troostrijk.

Huiskamersessie

Bij een huiskamersessie komt het medium bij mensen thuis om gedurende de avond de foto’s en voorwerpen van de aanwezigen te lezen. Het gaat daarbij om kleine gezelschappen. De sfeer is vertrouwd, want de genodigden kennen elkaar. Van tevoren legt iedereen een foto, een sieraad of een ander voorwerp neer, die het medium stuk voor stuk zal lezen.

Zaaldemonstratie

Spirituele verenigingen nodigen een medium vaak uit voor een zaaldemonstratie. Ook bij een zaaldemonstratie kunnen de aanwezigen een voorwerp of foto neerleggen om door het medium te laten lezen. In het algemeen gaat het dan om veel grotere gezelschappen. De lezingen zijn kort om zoveel mogelijk mensen aan de beurt te laten komen. Een goed medium gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. Hij zal dus geen uitspraken doen die mensen in verlegenheid kunnen brengen. Zeker in grotere gezelschappen, waarbij lang niet iedereen elkaar kent, kiest hij zijn bewoordingen met zorg, zodat iedereen zich op zijn gemak kan voelen.

Spirituele beurs

Mediums zijn ook vaak te vinden op spirituele beurzen. Op een spirituele beurs is een ruim aanbod aan technieken en disciplines op spiritueel gebied, van kaartlezen, psychometrie, handlezen en spiritueel tekenen tot massages, klankschalen en reiki aan toe en al wat dies meer zij. Ieder medium heeft een eigen tafeltje en geeft individuele consulten aan de bezoekers van de beurs.

Privéconsult

Tenslotte is het ook mogelijk om een privéconsult af te spreken. Tijdens een dergelijk consult kan het medium veel dieper op de persoonlijke levensvragen van de cliënt ingaan.

Pim Smit als medium

Pim heeft al vele jaren ervaring als medium. Hij is gespecialiseerd in het contact met overledenen. De informatie die hij doorgeeft is vaak zeer precies en heeft een hoog waarheidsgehalte. Zijn stijl van doorgeven is direct; geen zweverige uitspraken, maar no-nonsense, ter zake, herkenbaar en duidelijk.